Sadržaj narudžbe

Pravila web stranice Content Writer

Ovaj Pravilnik definira uvjete korištenja web stranice contentwriter.hr, u daljnjem tekstu “Portal“.

§ 1 O nama

 1. Vlasnik portala je tvrtka Content Writer LLC sa sjedištem u Poljskoj na al. Marčinkovski 13/16; 61-827 Poznań, registriran pod KRS brojem: 0001088645, NIP: 7792567297, u sljedećem dijelu Pravilnika nazvan “Content Writer”.

§ 2 Definicije

 1. Radovi – usluge pisanja koje elektronički pruža Content Writer.
 2. Narudžba– nalog za izvršenje Usluge.
 3. Ponuda – skup usluga koje nudi Content Writer.
 4. Kupac – korisnik Portala koji je izvršio Narudžbu.
 5. Ugovor – uzajamna obveza sklopljena između Kupca i Content Writera, koja se sastoji u izvršavanju narudžbi od strane Content Writera u zamjenu za naknadu koju Kupac plaća Content Writeru.
 6. Strane – subjekti koji sudjeluju u Ugovoru, tj. Kupac i Autor sadržaja.

§ 3 Uvjeti pružanja usluge

§ 3.1 Zaključivanje Ugovora

 1. Ugovori se sklapaju u skladu s poljskim zakonom.
 2. Korisnik portala vrši narudžbu putem Content Marketing + platforme.
 3. Platforma određuje cijenu i vrijeme ispunjenja narudžbe. Dakle, Content Writer šalje prijedlog za sklapanje Ugovora.
 4. Ugovor je sklopljen kao rezultat kreiranja Narudžbe korištenjem gumba “Naruči i plati”.
 5. Kupac se obvezuje izvršiti plaćanje nakon sklapanja Ugovora odabranim načinom plaćanja: [1] Visa/MasterCard platna kartica, [2] elektronički novčanici: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal.
 6. Nakon primitka uplate, Autor sadržaja obvezuje se izvršiti Radove u skladu s uvjetima Ugovora.

§ 3.2 Povlačenje i raskid Ugovora

 1. Ugovor prestaje važiti nakon ispunjenja svih obveza između stranaka.
 2. Zbog individualne prirode Radova, Kupac nema pravo odustati od Ugovora.
 3. Autor sadržaja može raskinuti Ugovor u bilo kojem trenutku ako vanjske okolnosti koje proizlaze iz prirode pružanja Usluga onemogućuju izvršenje Narudžbe. Raskid Ugovora ne dovodi do bilo kakvih dodatnih potraživanja od strane Klijenta prema Content Writeru.
 4. Content Writer zadržava pravo da raskine Ugovor s trenutnim učinkom ako je Kupac značajno prekršio uvjete Ugovora ili ne surađuje s Content Writerom, sprječavajući provedbu Ugovora u skladu s njegovim uvjetima.

§ 4 Prigovori

 1. U roku od 3 dana nakon završetka radova, Kupac ima pravo jednokratno odrediti opseg izmjena uključujući ispravak jezičnih i materijalnih pogrešaka.
 2. Pritužbu je potrebno podnijeti elektroničkim putem pisanom e-poštom na sljedeću adresu: [email protected].
 3. Nakon primitka pritužbe, Content Writer će odrediti rok prije kojeg će provesti izmjene na Radovima.
 4. Naknadne izmjene Radova vrše se uz naknadu.

§ 5 Osobni podaci

 1. U skladu s uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) od 27. travnja 2016. Uvjeti obrade osobnih podataka od strane Content Writera detaljno su opisani u politici privatnosti.

§ 6 Autorsko pravo

 1. Content Writer potvrđuje da ima ekonomska autorska prava na Djela.
 2. U trenutku prijenosa Radova, Content Writer prenosi na Kupca vlasnička autorska prava kao i izvedena prava na Radove.
 3. Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva na portalu pripadaju Content Writeru i zaštićena su autorskim pravima i drugim odredbama opće važećeg zakona.
 4. Kupac ovlašćuje Content Writer da koristi Kupčeve robne marke postavljanjem na web stranicu Content Writer. U vezi s gore navedenim, Korisnik Content Writeru daje besplatnu, neisključivu i trajnu licencu za korištenje zaštitnog znaka u gore navedenom opsegu.

§ 7 Odgovornost

 1. Content Writer nije odgovoran Kupcu za štete koje su izvan kontrole Content Writer-a.
 2. Autor sadržaja nije pravno odgovoran Naručitelju za štetu nastalu uporabom, nepravilnom uporabom ili nemogućnošću korištenja Portala, neovisno o tome kako je šteta nastala i čega se tiče.
 3. Autor sadržaja je odgovoran Klijentu samo do novčane vrijednosti Ugovora.
 4. Content Writer je odgovoran Kupcu samo za tipične i stvarno nastale štete predvidljive u trenutku sklapanja Ugovora, a koje proizlaze iz namjerne radnje Content Writer-a, isključujući izgubljenu dobit.
 5. Neupotreba Radova ne daje Kupcu pravo na povrat izvršene uplate niti na bilo koja druga potraživanja.
 6. Content Writer nije odgovoran Kupcu za štetu nastalu zbog bilo kakvih grešaka i tehničkih kvarova Portala.
 7. Content Writer ne provjerava točnost i istinitost podataka koje unosi Kupac, kao ni način korištenja sadržaja od strane Kupca. Naručitelj objavljuje i mijenja Radove na vlastitu odgovornost.

§ 8 Završne odredbe

 1. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjivat će se druge relevantne odredbe opće važećeg poljskog zakona.
 2. Sporove proizašle iz odredaba ovog Pravilnika rješavat će sud nadležan za Content Writera.

Razvijati sadržaj brže od konkurencije.